Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

Naczelnik

Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 

Numer ogłoszenia: Szczecin/23/48

Miejsce pracy: Szczecin

1 etat/ umowa o pracę

 

Termin składania ofert: do 8 listopada 2023

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

Nadzór nad:

 • realizacją umów najmu na potrzeby pozostałych lokalizacji Oddziału w ramach administrowania siedzibą Zachodniopomorskiego OW NFZ
 • gospodarowaniem mieniem Oddziału oraz prowadzeniem ewidencji i dokumentacji składników majątkowych
 • zapewnieniem utrzymania czystości oraz ochrony obiektów i pomieszczeń Oddziału, w tym pomieszczeń najmowanych
 • zapewnieniem zaopatrzenia w materiały biurowe
 • gospodarką pieczęciami w Oddziale
 • gospodarką transportową w Oddziale, w szczególności zatwierdzanie zgłoszeń zapotrzebowania na samochód służbowy
 • przygotowywaniem upoważnień do korzystania z samochodów służbowych i prowadzeniem ewidencji wydanych upoważnień
 • konserwacją i naprawami urządzeń/sprzętu biurowego
 • opracowywaniem projektów planów inwestycyjnych i planów wydatków administracyjnych Oddziału
 • prowadzeniem archiwum zakładowego
 • obsługą sekretarsko-biurową Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • terminową sprawozdawczością

Wykonywanie zadań związanych z:

 • realizacją zamówień publicznych w Oddziale
 • przygotowywaniem projektów umów dostaw, usług, robót budowlanych i innych umów cywilnoprawnych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego jako komórki merytorycznej
 • kontrolą merytoryczną faktur w zakresie wydatków administrowanych przez Wydział
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe
 • minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe

Wymagania dodatkowe:

 • zalecane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem
 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:
  • Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy
  • Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy o ochronie danych osobowych
 • wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność podejmowania decyzji, współpracy i rozwiązywania problemów
 • konsekwencja, samodzielność w działaniu i odpowiedzialność
 • otwartość na zmiany
 • dokładność i dbałość o szczegóły

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY


W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:
kadry@nfz-szczecin.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

Podobne oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

2023-11-26

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu...

SZCZEGÓŁY

2023-11-26

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga...

SZCZEGÓŁY