Naczelnik Wydziału ds. zapobiegania sporom inwestycyjnym

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału ds. zapobiegania sporom inwestycyjnym
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IR/01/11/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, podział zadań oraz nadzór nad realizacją zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzór nad opiniowaniem sporów rozstrzyganych w ramach postanowień zawartej umowy,
 • nadzór nad weryfikacją oraz wydaniem rekomendacji do wniosków w sprawach zaciągania zobowiązań dotyczących zamówień wynikających z roszczeń,
 • nadzór nad opracowywaniem rekomendacji Centrum w przedmiocie podjęcia polubownego zakończenia sporu wraz z komórką prowadzącą zadanie inwestycyjne,
 • koordynacja wsparcia merytorycznego podmiotów reprezentujących Spółkę w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i innych, których przedmiotem są roszczenia,
 • nadzór nad współpracą z komórkami organizacyjnymi Centrum oraz jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie przeciwdziałania powstawaniu niepożądanych roszczeń przeciwko Spółce, w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum,
 • nadzór nad wsparciem realizacji spraw związanych z dochodzeniem roszczeń Spółki w stosunku do wykonawców,
 • nadzór nad prowadzeniem Rejestru Roszczeń wynikłych z realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Centrum.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji / budownictwa, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej lub posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji, budownictwa, roszczeń,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

2023-11-26

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu...

SZCZEGÓŁY

2023-11-26

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga...

SZCZEGÓŁY