Naczelnik Działu Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Działu Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Poznań
Numer referencyjny: WZ/IZ/160/12/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzór i kontrola nad procesami sporządzania rzeczowych planów napraw i remontów nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli, realizacja i rozliczania robót prowadzonych systemem zleconym i gospodarczym,
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oraz procesem ewidencji i paszportyzacji podległej infrastruktury,
 • nadzór nad gospodarowaniem gruntami linii kolejowych oraz uzgodnieniami dotyczącymi warunków zabudowy na ich terenie, wydawanie opinii do odstępstw dla lokalizacji zabudowy budynków, budowli, sieci przesyłowych dróg i ulic,
 • przygotowanie i nadzór merytoryczny zadań inwestycyjnych w zakresie nawierzchni kolejowej, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli,
 • nadzorowanie prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz ewidencji dokumentacji technicznej obiektów drogi kolejowej,
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi ze skrzyżowaniami torów z drogami kołowymi,
 • nadzór nad  gospodarką cieplną, wodną, ściekową i gazową w obiektach budowlanych i sprawozdawczości w tym zakresie,​
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie przygotowywania materiałów i sporządzania deklaracji podatkowych,
 • udział w tworzeniu projektów planów działania Zakładu Linii w części dotyczącej ochrony środowiska, w tym planowanie kosztów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane w specjalności związanej z budową i utrzymaniem drogi kolejowej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z drogami kolejowymi, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa z zakresu eksploatacji, infrastruktury kolejowej oraz budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość systemu SAP na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

śląskie / Jaworzno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: stosowanie i nadzorowanie przestrzegania procedur SMS i MMS oraz innych regulacji dotyczących utrzymania nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych, budynków i pozostałych budowli oraz eksploatacji i utrzymania...

SZCZEGÓŁY