Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Miejsce pracy: Łódź, Bałuty
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,
 • co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz
 • rachunkowości zarządczej,
 • przedstawienie pisemnej koncepcji działalności Spółdzielni,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem kandydatów będzie:

 • doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 • licencja zarządcy nieruchomości.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy (imię, nazwisko, data urodzenia), list motywacyjny,
 • dane kontaktowe,
 • pisemną koncepcję działalności Spółdzielni.
Oświadczenia o:
 • posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych
 • zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji
 • nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” oraz zgodnie z art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze, o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zagajnik” z siedzibą w Łodzi (91-848), ul. H. Radlińskiej 3, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
 • w przypadku wyrażenia woli uczestniczenia również w przyszłych rekrutacjach  (w ciągu najbliższego roku) oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zagajnik” z siedzibą w Łodzi (91-848), ul. H. Radlińskiej 3, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” z siedzibą w Łodzi (91-848), ul. H. Radlińskiej 3.”

Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie konkursu na stanowisko Prezesa SM Zagajnik na stronie www.smzagajnik.com w zakładce „Oferty pracy”

Oferty należy złożyć do dnia 08.12.2023 roku do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” 91-848 Łódź, ul. Radlińskiej 3,
w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 z dopiskiem
„Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezes Zarządu, nie otwierać”.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zagajnik” w Łodzi,
91-848 ul. Heleny Radlińskiej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz prawo do cofnięcia wyrażonych zgód. Podanie danych w zakresie określonym przepisami zawartymi w Kodeksie pracy (art. 22(1) par. 1 i 2) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pełną informację o ochronie danych osobowych, w tym o wszystkich przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji uzyska Pani/Pan w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” oraz na stronie www.smzagajnik.com w zakładce
„Ochrona danych osobowych” http://www.smzagajnik.com/main.php?func=print_story&sid=170

Podobne oferty

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KOZANÓW IV

dolnośląskie / Wrocław, ul. Kolista 11

Wymagane kwalifikacje kandydata: wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane techniczne, prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub menadżerskie) co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5 lat na stanowisku kierowniczym, dobry stan zdrowia i...

SZCZEGÓŁY

2023-11-03

Spółdzielnia Mieszkaniowa

wielkopolskie / Poznań

Zakres obowiązków: Reprezentowanie interesów Spółdzielni i członków wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu instytucji kompetentnych. Podejmowanie decyzji niezbędnych dla prawidłowej...

SZCZEGÓŁY

2023-11-02

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

lubuskie / Słubice

koordynacja działalności spółki reprezentacja spółki Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany Język: chiński, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 -...

SZCZEGÓŁY