WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Technical Service Manager

Technical Service Manager
Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie podległym zespołem złożonym z 3 działów (Utrzymanie Ruchu, Narzędziownia, Utrzymanie Budynku)
 • Planowanie i nadzór prac działu zgodnie z założeniami utrzymania ruchu, TPM i Lean Manufacturing dla wszystkich maszyn oraz urządzeń w fabryce, zwłaszcza maszyn uczestniczących w wiodących procesach produkcyjnych tj. wtryskiwanie, lakierowanie, metalizacja i montaż
 • Nadzorowanie, koordynacja i tworzenie działań konserwacyjnych wymaganych do dystrybucji energii elektrycznej, systemów sprężonego powietrza, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę, spalarni, systemów monitorowania i tłumienia ognia
 • Koordynacja i wdrażanie strategii oraz polityki mającej na celu zmniejszenie zużycia energii
 • Udział we wdrażaniu nowych procesów i produktów na produkcję
 • Udział w specyfikacjach nowego wyposażenia obiektów oraz udział w procesach inwestycyjnych
 • Przeprowadzanie analiz problemów, awarii, tworzenie strategii oraz optymalizacja procesów na danym obszarze
 • Nadzór nad magazynem części zamiennych
 • Tworzenie i wdrażanie sprawnej formy komunikacji z podległymi pracownikami przez prowadzenie spotkań, informowanie o zmianach oraz nowych wdrożeniach
 • Tworzenie planów rozwojowych podległego działu i aktywny udział w rekrutacjach nowych pracowników
 • Współpraca z innymi jednostkami firmy, serwisami i firmami zewnętrznymi
 • Współpraca z działem produkcji, jakości oraz logistyki w celu realizacji założonych wskaźników dla zakładu
 • Budowanie świadomości wśród podległych pracowników odnośnie norm i procedur panujących w firmie oraz rozliczanie pracowników z ich przestrzegania
 • Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Zakładu

 

Wymagania:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku w branży produkcyjnej
 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunki Automatyka, Robotyka, Mechanika lub pokrewne
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej 2D i 3D
 • Uprawnienia SEP G1,G2,G3
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczne doświadczenie z narzędziami takimi jak TPM i Lean Manufacturing oraz w tworzeniu planów prewencji i konserwacji maszyn
 • Praktyczne doświadczenie w obszarze automatyki i mechaniki przemysłowej
 • Praktyczne doświadczenie w obszarze technologii wtrysku oraz konstrukcji form wtryskowych
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy

 

Oferujemy:
 • Samochód służbowy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Multikafeterię Benefit Systems i inne świadczenia
 • Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji
 • Dofinansowanie do posiłków – 50 %
 • Owocowe poniedziałki
 • Szkolenia wprowadzające, podnoszące kwalifikacje
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Varroc Lighting Systems (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Varroc Lighting Systems danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mdelegos@varroclighting.com Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

W razie pytań możesz się skontaktować z nami pod adresem mdelegos@varroclighting.com.

Podobne oferty