WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zarządca / Zarządczyni Rejonu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Zarządca / Zarządczyni Rejonu
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za:

 • Koordynację oraz nadzór nad terminową realizacją zadań powierzonych pracownikom Rejonu,
 • Bieżącą kontrolę stanu techniczno-eksploatacyjnego nieruchomości na obszarze działania Rejonu, zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii,
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością wykonywanych prac utrzymaniowo-remontowych, w tym udział w komisjach odbioru wykonywanych napraw, remontów, modernizacji i likwidacji obiektów,
 • Optymalizację kosztów utrzymania powierzonego zasobu nieruchomości, w tym zgłaszanie wniosków w zakresie konieczności zmian sposobu użytkowania nieruchomości, modernizacji i ulepszeń,
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Przygotowywanie materiałów wyjściowych do efektywnego zagospodarowania nieruchomości, zawarcia umów na sprzedaż i zakup usług oraz najem i dzierżawę powierzchni,
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na administrowanych obiektach,
 • Współpracę ze służbami mundurowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa, likwidacji zagrożeń, przeciwdziałania przebywaniu na obszarach kolejowych osób niepożądanych, a także w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności,
 • Inicjowanie działań dążących do zapewnienia właściwych warunków BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla powierzonych nieruchomości i zespołu pracowników,
 • Samodzielne okresowe poruszanie się po torach na podstawie stosowanego zezwolenia.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki techniczne, administracyjne i ekonomiczne),
 • Znajomości rynku i doświadczenia w obsłudze nieruchomości - mile widziana licencja zarządcy nieruchomości lub studia podyplomowe na kierunku związanym z nieruchomościami,
 • Znajomości przepisów i ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami oraz prawem budowlanym,
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych - doświadczenie w zarządzaniu zespołem będzie dodatkowym atutem,
 • Odporności na stres, rzetelności, terminowości i samodzielności w działaniu,
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office - mile widziana znajomość Norma Pro i/lub AutoCAD,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami  na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP -  jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty