WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Zastępca dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IPD/95/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań, w szczególności wyznaczonymi zespołami projektowymi realizującymi dokumentację projektową i przedprojektową,
 • organizowanie pracy wyznaczonego obszaru działalności Biura oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzorowanie przygotowania dokumentacji przedprojektowych i projektowych w ramach przydzielonych zadań inwestycyjnych,
 • bezpośredni kontakt z zespołami projektowymi w regionach, udział w spotkaniach z zespołami projektowymi,
 • nadzór nad przygotowaniem i weryfikacja harmonogramów realizacji dokumentacji przedprojektowej i projektowej, uwzględniając identyfikację ryzyk i sytuacji wpływających na realizację projektów,
 • przygotowanie raportów i informacji z dotyczących realizacji zadań projektowych,
 • nadzór i udział w analizach powiązań projektów inwestycyjnych będących na etapie przygotowawczym i realizacyjnym,
 • nadzorowanie nad opiniowaniem dokumentacji zadań inwestycyjnych, w szczególności pod względem spełnienia wymagań w zakresie parametrów funkcjonalnych i spójności ze strategią Spółki, 
 • reprezentowanie Spółki wobec podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym m.in. samorządy, gestorzy infrastruktury, zarządcy infrastruktury drogowej) w sprawach związanych z realizacją prowadzonych projektów,
 • nadzorowanie pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przydzielonych zadań inwestycyjnych,
 • udział w przygotowaniu wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w planie działalności inwestycyjnej Spółki,
 • weryfikacja i przygotowania stanowiska Biura w zakresie nadzorowanych dokumentacji projektowych i przedprojektowych,
 • nadzór nad dokumentami bazowymi w zakresie dokumentacji przedprojektowej i projektów,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki celem sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 7 lat doświadczenia zawodowego w specjalności inwestycje, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem, 
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektantów i koordynacji prac projektowych wielobranżowych lub doświadczenie w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnych,
 • wiedza zawodowa w zakresie: FIDIC, budownictwo, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami,
 • znajomość obsługi programów MS Office, MS Project,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: budownictwo/ zarządzanie projektami,
 • uprawnienia budowlane do projektowania, rekomendowane w obiektach budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, takich jak: stacje i linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz pozostałe budowle kolejowe towarzyszące lub pokrewne uprawnienia branży kolejowej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

Bico Group Sp.zo.o.

kujawsko-pomorskie / Toruń

Masz doświadczenie? Wiedzę? Zgłoś się do nas! Twoim zadaniem będzie kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami od fazy projektowania do przekazania a dalej przez okres gwarancji. Terminowa i jakościowa realizacja projektów, zgodnie z dokumentacją...

SZCZEGÓŁY

VECTRA S.A.

zachodniopomorskie / Stargard

Do Twoich obowiązków należeć będzie: Poszukiwanie i pozyskiwanie nieruchomości do budowy nowych sieci telekomunikacyjnych, Pełna ewidencja zasobów mieszkaniowych w podległym regionie, Prowadzenie negocjacji oraz przygotowywanie umów współpracy dla...

SZCZEGÓŁY