WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca Kanclerza - Dyrektor ds. Technicznych

Zastępca Kanclerza - Dyrektor ds. Technicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/27R23/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru budowlanego, technicznego i gospodarczego Uczelni,
 • Nadzór nad projektami inwestycyjnymi od koncepcji, przez projekt do oddania inwestycji do użytku (odpowiedzialność za budżetowanie, planowanie, harmonogramowanie oraz jakość oddawanej do użytku inwestycji),
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń,
 • Udział w tworzeniu i realizacji projektów rozwoju infrastruktury technicznej Uczelni,
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych, energetycznych i teletechnicznych oraz budynków (remonty, modyfikacje, przeglądy, współpraca z podwykonawcami),
 • Nadzór nad prawidłową realizacją planu rzeczowo – finansowego i przestrzeganiem limitów w zakresie powierzonych zadań,
 • Zapewnienie właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • Zapewnienie ochrony mienia Uczelni,
 • Współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw,
 • Nadzór nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej w Uczelni,
 • Organizacja pracy działu, w tym zarządzanie ok. 140 osobowym zespołem,
 • Wyznaczanie celów operacyjnych dla Działu,
 • Nadzór i organizacja postępowań przetargowych,
 • Nadzór i organizacja projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych (dotacje rządowe, unijne etc.),
 • Usprawnianie procesów oraz generowanie oszczędności.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • 10-letniego doświadczenia w branży budowalno-technicznej oraz gospodarczej,
 • Posiadania uprawnień inspektora nadzoru,
 • Znajomości prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowalnych,
 • Doświadczenia w pracy związanej z eksploatacją obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy),
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Asertywności i komunikatywności na wysokim poziomie,
 • Decyzyjności i umiejętności pracy zespołowej,
 • Znajomości pakietu MS Office,
 • Znajomości metodologii zarządzania projektami,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Prawa jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.

Podobne oferty