Zastępca Kierownika Centrum Badań

Zastępca Kierownika Centrum Badań
Miejsce pracy: Wałbrzych
Opis Stanowiska:
 • Zastępowanie w czasie nieobecności kierownika w zakresie:
  • Zarządzania zespołem pracowników
  • Wyznaczanie celów pracownikom, monitorowanie i kontrola ich wypełnienia.
  • Analiza pracy podległego personelu
 • Nadzór nad laboratoryjnymi przyrządami pomiarowymi
 • Nadzorowanie metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • Nadzór oraz analiza uzyskanych wyników
 • Współpraca z klientami
 • Nadzór nad dokumentacją wytwarzaną w laboratorium
Oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe chemiczne, bądź pokrewne.  
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium badawczym, znajomość języka angielskiego, znajomość systemów zarządzania zgodnych z PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025,
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Pracę w nowoczesnym laboratorium
 • Umowę o pracę po okresie próbnym
 • Szkolenia umożliwiające dalsze podnoszenie kwalifikacji
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podobne oferty