Zastępca kierownika oddziału

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133269

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z wierzycielami z tytułu realizowanych wyroków


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zastępowanie Kierownika Oddziału w kierowaniu i koordynowaniu pracy w Oddziale, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników oddziału
 • nadzór nad opracowywaniem materiałów planistycznych w układzie tradycyjnym i zadaniowym na poziomie dysponenta III stopnia oraz nad planowaniem i opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie nadzorowanym przez Oddział w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • nadzorowanie pracy związanej z prowadzeniem ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz finansowych państwowej jednostki budżetowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych, w tym informacji z wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli przedkładanych dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • realizacja wydatków budżetowych określonych w planach finansowych poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz zadań pozabudżetowych
 • nadzór nad rytmicznością wykonania planu wydatków budżetowych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów określających zasady opracowywania budżetu państwa. Znajomość obsługi programów komputerowych finansowo – księgowych, Informatycznym Systemu Obsługi Budżetu Państwa, systemów bankowości elektronicznej
 • umiejętność analizowania, oceniania i wnioskowania, zdolność argumentowania i przekonywania do swojego zdania. Umiejętność dobrej organizacji pracy zespołu. Odporność na czynniki stresogenne, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,  kurs księgowości lub kurs księgowości budżetowej.
 • umiejętność motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań oraz zdolność przekazywania wiedzy

Podobne oferty

OPOLTRANS Spółka z o.o.

świętokrzyskie / Kielce

Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych) Wymagania: Wykształcenie mechaniczne lub samochodowe...

SZCZEGÓŁY

DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek

pomorskie / Gdynia, ul. Władysława IV 43/212

Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; optymalnej formy zatrudnienia - UoP / B2B; bonów wakacyjnych oraz samochodu osobowego za nieprzeciętne wyniki; otwartej kultury organizacyjnej i cyklicznych imprez...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

lubuskie / Żagań

Nadzorowanie konserwacji maszyn, narzędzi i obiektów oraz pracy przydzielonych osób. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Uprawnienia: kierowanie zespołem Wymagania...

SZCZEGÓŁY