WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Zastępca kierownika oddziału

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115054

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, wyjazdy służbowe (krajowe, zagraniczne), wystąpienia publiczne, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, praca wymagająca dyspozycyjności, praca związana z obsługą klienta, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nazoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników
 • zapewnia poprawność sporządzania, przyjmowania, obiegu i archiwizowania i kontroli dokumentów księgowych
 • sporządza zestawienie i sprawozdania finansowe oraz budżetowe dotyczących wydatków ze środków budżetowych oraz ze środków pochodzących z UE
 • prowadzi sprawy dotyczące wydatów budżetowych oraz sporządza analizy finansowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Kompetencje kierownicze: myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty