Zastępca naczelnika wydziału

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132467

Warunki pracy

praca przy komputerze


delegacje służbowe

Zakres zadań

 • Koordynuje na obszarze właściwości miejscowej Urzędu sprawy z zakresu prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Sporządza plany i sprawozdania w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Opiniuje akty prawne, normy, zalecenia i inne opracowania w zakresie prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Przygotowywuje projekty planów rozwoju działalności i wyposażenia technicznego w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i nadzoru metrologicznego
 • Bierze udział w planowaniu bieżących spraw oraz rozwoju działalności i sporządzaniu sprawozdań z ich wykonania
 • Bierze udział w planowaniu rozwoju wyposażenia technicznego, dbałości o jego stan techniczny, prawidłową eksploatację i zabezpieczenie wyposażenia technicznego oraz innego powierzonego mienia
 • Organizuje pracę, dokonuje podziału zadań pomiędzy pracowników i udziela niezbędnych wyjaśnień, co do sposobu ich załatwienia, prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań
 • Stale współpracuje z Biurem Służby Miar i innymi komórkami organizacyjnymi GUM
 • Sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Wydziału Usług Metrologicznych i wydziałów zamiejscowych w zakresie wykonywania zadań w obszarze prawnej kontroli metrologicznej i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ustaw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w metrologii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

Polskie Koleje Państwowe S.A.

pomorskie / Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją przydzielonych zadań oraz zapewnienie...

SZCZEGÓŁY

2024-02-27

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY

Bank Pocztowy S.A.

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Poszukujemy doświadczonego lidera do zarządzania zespołem IT i rozwijania infrastruktury technicznej. Jeśli posiadasz: min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku zdolności przywódcze i umiejętność pracy zespołowej umiesz zarządzać priorytetami i...

SZCZEGÓŁY