WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Koordynator programów

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Koordynator programów
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 74296

Warunki pracy

 praca przy komputerze powyżej 2 godz. dziennie

Zakres zadań

 • Koordynowanie i merytoryczne prowadzenie działań Inspektoratu w celu realizacji Projektu.
 • Monitorowanie realizacji Projektu, w tym postępu rzeczowo-finansowego, prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz osiąganie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
 • Współpraca z koordynatorem Projektu w GUNB w zakresie merytorycznej realizacji Projektu.
 • Kontrola merytoryczna i zatwierdzanie dokumentów finansowych poniesionych wydatków dot. realizacji Projektu.
 • Przygotowanie dokumentacji stanowiącej wkład Inspektoratu do wniosków o płatność oraz służącej rozliczeniu finansowemu projektów.
 • Koordynowanie sporządzenia sprawozdań, zestawień wymaganych przez GUNB lub instytucje kontrolne.
 • Udział w kontrolach dot. realizacji Projektu prowadzonych przez organy zewnętrzne.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją promocji Projektu.
 • Nadzór nad przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych dot. wydatków z budżetu Projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Monitorowanie przepisów w celu zapewnienia zgodności prowadzonej dokumentacji Projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień z zakresu funduszy Uni Europejskiej.
 • Wiedza z zakresu funduszy Uni Europejskiej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych.
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych.

Podobne oferty

Vestas

zachodniopomorskie / Szczecin

Sales > SBU NCE > Installation Supervisors The Construction Department oversees all wind farm projects from start to completion. The team takes responsibility for a wind farm once a contract has been signed - and remains responsible until the final tests are...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

zachodniopomorskie / Białogard

sporzadzanie wniosków, koordynacja stowarzyszenia

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

wielkopolskie / Swarzędz

wsparcie pracowników przed rozpoczęciem pracy (zakwaterowanie, wydawanie odzieży roboczej); obsługa pracowników tymczasowych w trakcie zatrudnienia; budowanie pozytywnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientami; przygotowywanie raportów i zestawień...

SZCZEGÓŁY