WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73540

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Kieruje pracą wydziału, przydziela zadania oraz monitoruje efekty pracy. Motywuje pracowników i wspiera w realizacji zadań
 • Nadzoruje sporządzanie list płac wynagrodzeń, uposażeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz należnych świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, nalicza i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz obsługę PPK
 • Nadzoruje naliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od zrealizowanych wypłat, sporządza roczne informacje o dochodach osiąganych w danym roku przez pracowników i funkcjonariuszy MF oraz przez osoby wykonujące umowy zlecenia, o dzieło, członków powołanych komisji, sporządza roczne deklaracje podatkowe oraz przekazuje do właściwych urzędów skarbowych i osób zainteresowanych
 • Nadzoruje sporządzanie zbiorczej deklaracji ministerstwa w zakresie składek ZUS i Funduszu Pracy oraz prowadzi bieżące rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Opracowuje i wdraża metody i narzędzia optymalizacji pracy, mające na celu utrzymanie jakości pracy, w tym optymalizacji procesów, automatyzacji lub robotyzacji. Monitoruje przepisy prawa i proponuje zmiany w zakresie systemów 2 informatycznych wykorzystywanych w wydziale
 • Przeprowadza analizy oraz przygotowuje zestawienia i raporty w zakresie płac
 • Weryfikuje i akceptuje zaświadczenia o wysokości zarobków pracowników i funkcjonariuszy do celów emerytalno-rentowych, bankowych, sądowych i in. oraz na bieżąco weryfikuje informacje o podstawie naliczania składek ZUS i o odprowadzonych składkach
 • Nadzoruje opracowywane w wydziale projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie, projekty odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi na skargi na decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wypłaconych wynagrodzeń i uposażeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce płacowej w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawę o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu informatycznego KOMAeHR, Płatnik
 • Doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych dla płac, automatyzacji lub robotyzacji procesów

Podobne oferty

2021-04-15

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz...

SZCZEGÓŁY

2021-04-11

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY

2021-02-25

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

lubelskie / Lublin

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na II piętrze, w budynku znajduje się winda Parking przy budynku Inspektoratu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych Stanowisko pracy zorganizowane w...

SZCZEGÓŁY