WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Inspektor

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113566

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Zarządza projektami, m.in. określa koncepcję projektu, opracowuje i kontroluje budżet, rozlicza wnioski o płatność, identyfikuje ryzyka
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, m.in. prowadzi rozeznania rynku, szacuje wartość zamówienia, opracowuje projekt umowy
 • Zapewnia obsługę Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej, m.in. przygotowuje spotkania, tworzy dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty