WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

IT Manager

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w produkcji i rozwijamy własną myśl technologiczną. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

Chcesz widzieć swój wpływ i realizować złożone projekty o dużej wartości dla biznesu?

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

IT Manager
Miejsce pracy: Wieluń
Twoje zadania:
 • holistyczna opieka nad wszystkimi obszarami IT w Aberg Service,
 • parametryzacja, uruchomienie oraz nadzór ERP w spółce Aberg Service,
 • rozwój oraz utrzymanie narzędzi informatycznych w obszarze Obsługi Posprzedażowej,
 • administracja Platformy e-learningowej Aberg Navigator,
 • rozwój strony aberg.com w zakresie treści oraz funkcjonalności,
 • tworzenie materiałów szkoleniowych w obszarze IT dla sieci serwisowej,
 • digitalizacja Grupy Wielton w obszarze Obsługi Posprzedażowej:
  • wspólna platforma ERP
  • katalog części zamiennych
  • platforma sprzedażowa
  • ujednolicona baza danych części zamiennych.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość procesów oraz systemów biznesowych,
 • znajomość branży automotive,
 • angielski na poziomie zaawansowanym,
 • doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość j. francuskiego będzie dodatkowym atutem.
Nasza oferta:

W Grupie Wielton tworzymy przyjazne, międzynarodowe środowisko pracy oraz dbamy o dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
Wspieramy i promujemy rozwój pracowników. Oferujemy pracę z kulturą organizacyjną nakierowaną na współpracę i wszechstronny rozwój. Naszym pracownikom zapewniamy:

 • udział w nowym projekcie, który umożliwia wdrażanie własnych rozwiązań,
 • pracę w trybie hybrydowym,
 • możliwość rozwoju poprzez aktywność w ciekawych projektach, które wyprzedzają konkurencję,
 • pakiet benefitów zawierających m.in.: opiekę medyczną Medicover, dofinansowanie studiów i zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie
 • wsparcie zespołu na nowym stanowisku.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Podobne oferty

2023-05-05

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

pomorskie / Gdańsk, Wrzeszcz (Neptun Office)

Are you an experienced scrum master, project manager or leader ready to take the next step? Can you drive a team to successful deliveries? Are you passionate about your work and energies by picking up and solving challenges? Then this might be your opportunity to...

SZCZEGÓŁY