Kierownik oddziału

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137015

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie wydziału; praca na parterze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników
 • Nadzoruje obsługę administracyjno-prawną Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym prawidłowy przebieg procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych
 • Koordynuje przeprowadzanie kontroli w powiatowych zespołach orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Koordynuje organizowanie i obsługę szkoleń dla członków miejskich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • Analizuje i nadzoruje sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań w zakresie realizacji zadań przez Wojewódzki Zespół w związku z prowadzonymi postępowaniami
 • Nadzoruje rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji z zakresu zadań realizowanych przez oddział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze osób niepełnosprawnych
 • Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Kompetencje kierownicze: myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Podobne oferty

Interhandler Sp. z o.o.

łódzkie / Łódź, ul. Brzezińska 88

Opis stanowiska Odpowiedzialność za organizację pracy serwisu Kierowanie podległymi pracownikami Realizacja budżetu sprzedaży części zamiennych, osprzętów oraz usług serwisowych oddziału serwisu poprzez nadzór i koordynację pełnej obsługi...

SZCZEGÓŁY

HR Support

dolnośląskie / Wrocław

OBOWIĄZKI: samodzielne prowadzenie punktu sprzedaży sprzedaż detaliczna - obsługa Klienta doradztwo w zakresie najlepszych dla Klienta rozwiązań kontrola stanów magazynowych WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie, preferowane kierunki techniczne...

SZCZEGÓŁY

2024-05-09

Archiwum Państwowe w Warszawie

mazowieckie / Pułtusk

Warunki pracy Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind, dostęp do pięter wyłącznie wąskimi schodami. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY