Koordynator Usług Opiekuńczych

Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku: Koordynator usług opiekuńczych w biurze Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi.
Koordynator Usług Opiekuńczych
Miejsce pracy: Łódź, ul. Wysoka 44
Kluczowe obowiązki:
 • organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego;
 • bezpośredni i pośredni nadzór nad właściwym wykonywaniem usług przez zatrudnionych pracowników;
 • wprowadzanie pracowników w nowe środowiska;
 • organizacja lub uczestniczenie w organizowaniu różnych form pomocy społecznej (usługowej, materialnej, interwencyjnej, udzielanie porad) na rzecz osób wymagających pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, chorych i niesamodzielnych, przebywających w domu;
 • tworzenie harmonogramów pracy dla pracowników w okresie miesięcznym;
 • rozliczanie wykonania usług opiekuńczych przez pracowników;
 • współpraca z pracownikiem socjalnym MOPS i innymi instytucjami świadczącymi pomoc osobom starszym, z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie jakości świadczonych usług.
Oczekiwania wobec kandydata:
 • wykształcenie o kierunku medycznym (opiekun medyczny, pielęgniarka, ratownik medyczny itp.) lub społecznym (pracownik socjalny, psycholog, pedagog społeczny itp.);
 • znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną, w szczególności z działalnością na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań, szukanie zasobów;
 • umiejętność efektywnego organizowania pracy;
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office –Word, Excel, Internet).
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość zagadnień związanych z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz struktur i zasad funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce,
 • doświadczenie w pracy w zawodzie o kierunku medycznym (opiekun medyczny, pielęgniarka, ratownik medyczny itp.) lub społecznym (pracownik socjalny, psycholog, pedagog społeczny itp.) bądź działania wolontarystycznego w organizacji pozarządowej lub w obszarze szeroko pojętej pomocy społecznej.
Oferujemy:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561Warszawa, KRS:0000225582.
2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest: o art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa, o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
3. Dane osobowe będą nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
o prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
o prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości na adres: zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PCK Andrzejem Antoniem pod adresem e-mail: iod@pck.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Podobne oferty

PrismaWorx Sp. z o.o.

/ Stramproy

We are looking for new colleagues that can join our PrismaWorx team Account Specialist Place of work: Netherlands, Stramproy Job description A broad role in which you represent the interests of different parties; flex worker, customer and PrismaWorx. The main...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Bielawa (pow. piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna), Bielawa

zarządzanie restauracją i koordynacja pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w Sinia Hristov-ICH procedurami operacyjnymi, personalnymi, szkoleniowymi i ochrony środowiska, ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie restauracji,...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Piaseczno

- wprowadzanie do systemu informatycznego dokumentów- koordynacja procesu zamówień do dostawców- obsługa reklamacji- planowanie tras transportowych- współuczestniczenie w planowaniu zapasów magazynowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

SZCZEGÓŁY