WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik / Naczelniczka Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik / Naczelniczka Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:

 • Bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją przydzielonych zadań oraz zapewnienie odpowiednich warunków ich wykonywania,
 • Monitorowanie i nadzór nad prowadzeniem procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu PKP S.A.,
 • Współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie regulacji stanów prawnych i podziałów nieruchomości PKP S.A.,
 • Nadzór i koordynację pracy Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK),
 • Nadzór i prowadzenie bazy informatycznej w zakresie kolejowej ewidencji informacji geodezyjnej (KEIG) dla gruntów PKP S.A.,
 • Nadzór nad aktualizacją danych ewidencyjnych w zakresie gruntów, budynków i terenów zamkniętych oraz nad przenoszeniem i wykreślaniem istniejących hipotek na nieruchomościach PKP S.A.
 • Przygotowywanie informacji dot. zakresu prowadzonych spraw oraz współudział w przygotowywaniu lub przygotowywanie informacji o charakterze kompleksowym, zbiorczym, przekrojowym, obejmujących zakres prowadzonych spraw,
 • Bezpośredni nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników czasu pracy, poziomem dyscypliny pracy oraz stosowaniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Znajomości aktualnych przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych,
 • Umiejętności obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych,
 • Terminowego, dokładnego oraz skrupulatnego podejście do powierzonych zadań,
 • Umiejętności skutecznej komunikacji i argumentowania,
 • Mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Oferujemy:

 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami  na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP -  jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty

Polskie Koleje Państwowe S.A.

małopolskie / Kraków

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: bieżące organizowanie i koordynowanie pracy, w tym bieżące przydzielanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania przydzielonych zadań nadzór nad tworzeniem...

SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz stres związany z obsługą klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

kujawsko-pomorskie / Toruń

Warunki pracy Praca w siedzibie Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 73 oraz w terenie Oddziały Centralnego Laboratorium - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 2 piętra – brak windy, drzwi na...

SZCZEGÓŁY