WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik Wydziału ds. standaryzacji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału ds. standaryzacji

 


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/164/10/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem,
 • planowanie i kontrola zadań wykonywanych przez podległych pracowników,
 • inicjowanie oraz koordynowanie procesu wdrażania wewnętrznych aktów prawnych Spółki tj. instrukcji, warunków, wytycznych, wymagań i standardów technicznych,
 • weryfikacja oraz inicjowanie zmian do dokumentów bazowych (m.in. OPZ, PFU) dla zachowania zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi oraz wymaganiami interoperacyjności (TSI),
 • wnioskowanie o zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących i wewnętrznych aktach prawnych Spółki,
 • koordynowanie zespołu w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej dla potrzeb inwestycji w ramach standaryzacji technicznej,
 • koordynowanie zespołu w zakresie opiniowania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych aktów prawnych Spółki w ramach standaryzacji technicznej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, inwestycji, interoperacyjności,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

Zarząd Dróg Miejskich

mazowieckie / Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: nadzór nad pracownikami Wydziału w zakresie prowadzonych zadań, przygotowywanie zestawień/raportów w zakresie zadań Wydziału, przygotowywanie dokumentów w celu udzielania zamówień...

SZCZEGÓŁY

2022-11-06

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY