WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik Wydziału Handlowego

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Naczelnik Wydziału Handlowego
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Bieżące organizowanie pracy Wydziału zgodnie z zakresem jego działania, w tym określenie zakresu czynności do realizacji przez poszczególnych pracowników Wydziału, bieżące przydzielanie pracy na poszczególne stanowiska oraz nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym prowadzeniem przydzielonych spraw;
 • Akceptację pism i innych dokumentów przygotowywanych przez pracowników;
 • Monitorowanie i zlecanie badania rynku najmu i dzierżawy nieruchomości w obszarze działania Oddziału, analiz własnych stawek czynszowych oraz operatów szacunkowych celem wykorzystania w procesie komercjalizacji nieruchomości;
 • Koordynację aktywnego poszukiwania klientów zainteresowanych najem, dzierżawą lub zakupem nieruchomości Spółki oraz współdziałanie w procesie negocjacji, ustalania warunków umów dzierżaw i sprzedaży nieruchomości we współpracy w właściwymi Wydziałami i komórkami organizacyjnymi PKP. S.A.;
 • Nadzór nad właściwym gromadzeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentacji oraz dokonywaniem archiwizacji dokumentacji spraw zakończonych;
 • Bieżący nadzór nad inicjowaniem procesów zmierzających do ciągłości zagospodarowania nieruchomości w tym uzasadnianie kontynuacji stosunku umowy z dotychczasowym najemcą lub wdrożenie postępowania wyboru nowego najemcy;
 • Przygotowywanie wniosków i nadzór nad podjętymi działaniami z zakresu szeroko pojętej reklamy i promocji nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych środków;
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących wykonania zleceń analiz w zakresie estetyzacji nieruchomości oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości;
 • Terminowe przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji z pracy wydziału;
 • Nadzór i kontrolę realizacji planu przychodów z komercyjnego najmu/dzierżawy w obszarze działania Wydziału (województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie).

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomości przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych) oraz zagadnień związanych z najmem nieruchomości;
 • Znajomości rynku nieruchomości zapewniającej łatwość w poruszaniu się na nim oraz w pozyskiwaniu najemców;
 • Kreatywności zawodowej i orientacji na rozwiązania, wyniki;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy oraz samodzielności;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz asertywności;
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Co możemy ci zaoferować?

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami;
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza;
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

podlaskie / Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

zachodniopomorskie / Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań, stosowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS oraz inicjowanie i wnioskowanie działań dla...

SZCZEGÓŁY