WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

 

 

GOLDFOAM Sp. z o.o.

Producent wyrobów z folii bąbelkowej

pianki polietylenowej poszukuje

kandydatów na stanowisko

 

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Wiktorów k/ Zaborowa
Zadania:
 • zapewnianie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji,
 • zapewnianie odpowiedniego poziomu i dostępności części zamiennych,
 • stały nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn, urządzeń technicznych,
 • planowanie przeglądów, konserwacji maszyn, urządzeń i organizację remontów,
 • współpraca z Działem Produkcji,
 • analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrolować wykonanie napraw,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej,
 • modernizacja maszyn i optymalizacja procesów.
Wymagania:
 • posiadanie dyplomu inżyniera (pref. budowa maszyn),
 • doświadczenie zawodowe (znajomość układów sterowania, budowy silników elektrycznych AC/DC, naprawy układów mechanicznych ),
 • posiadanie uprawnień SEP 1 kV,
 • praktyczna umiejętność korzystania z narzędzi do monitorowania stanu maszyn, urządzeń i instalacji,
 • doświadczenie w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej, samodzielność i zaangażowanie.
Prosimy o zamieszczenie w przesłanych zgłoszeniach poniższej klauzuli. Zgłoszenia niezawierające tej klauzuli nie będą mogły być przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani do ich usunięcia lub zniszczenia.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacji:
 • w zakresie danych wykraczającym poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • w zakresie danych przewidzianych w art. 9 RODO,
 • w przypadku pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji."
Informacja Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Goldfoam Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 100. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem ekonik@goldfoam.com.pl Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
 • na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie danych przewidzianych kodeksem pracy,
 • na podstawie zgody w zakresie danych wykraczających poza zakres danych przewidziany kodeksem pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku zawarcia w dokumentach danych z zakresu przewidzianego w art. 9 RODO (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 • na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe: mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora: usługi hostingu poczty oraz usługi obsługi IT i będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Planowany czas zakończenia rekrutacji 30 dni. W przypadku udzielenia zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 180 dni. Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych wykraczających poza wskazany powyżej zakres jest dobrowolne.

Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

lubuskie / Świebodzin

Proces rekrutacji prowadzony jest dla nowej lokalizacji w odległości ok. 100 km od Poznania. CV powinno być złożone w języku angielskim. Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Reliability Engineering Manager. Zatrudniona osoba...

SZCZEGÓŁY

Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.

lubuskie / Świebodzin

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k) (Reliability Engineering Area Manager) Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim. Rekrutacja prowadzona jest na nową lokalizacje w odległości 100 KM od Poznania. Ogłoszenie nie...

SZCZEGÓŁY

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

śląskie / Rudniki gm. Rędziny

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Udział w: przygotowaniu oraz bezpośrednim nadzorze nad wykonawstwem prac serwisowo-eksploatacyjnych w procesie utrzymania ruchu, remontowo-modernizacyjnych urządzeń mechanicznych opracowywaniu ofert w zakresie proponowanych rozwiązań...

SZCZEGÓŁY