WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik zespołu opiekuńczego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Kierownik zespołu opiekuńczego
Miejsce pracy: Więckowice
Numer: StPr/2021-07-02/1638
OBOWIĄZKI:
1.Organizacja pracy i kierowanie Zespołem Opiekuńczym, planowanie i koordynowanie pracą pracowników zespołu, opracowywanie grafików pracy, planów urlopów.2.Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością zespołu, kontrolowanie terminowego wykonania zadań- egzekwowanie jakości i dyscypliny pracy oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.3.Współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarza i kontaktu, wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej-opracowywanie potrzeb w tym zakresie.4.Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem lekami mieszkańców, organizacja dostaw leków i innych materiałów leczniczych potrzebnych mieszkańcowi do sprawnego funkcjonowania.5.Sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym pomieszczeń i mieniem Domu.6.Dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie pokoi mieszkalnych.7.Analiza zużycia i planowanie zakupów pościeli, odzieży, środków czystości dla mieszkańców.8.Pobieranie i rozliczanie środków czystości.9.Nadzór i pomoc w adaptacji nowo przyjętego mieszkańca na oddział, stwarzanie sprzyjającej atmosfery, życzliwości - czuwanie nad przestrzeganiem praw mieszkańców.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej (wymagany staż - lata: 5)


Wymagania inne:

Wymagany co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 lata w pomocy społecznej.Doświadczenie na tym stanowisku pracy.Umiejętność pracy w zespole,sumienność.

Miejsce pracy:

Więckowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 do 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Podobne oferty